26 juni 2018

Caterva Lustrum III

Het jaar 2018-2019 is een uniek jaar voor Caterva. Het 3e lustrum is dan volop aan de gang. En #bijzijnismeemaken… geef je dus rap op!

Het was een mooi jaartje…